บริการของศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาล

 1. ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้บริหาร พนักงาน แบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม บริษัท โรงแรม โรงงาน โรงเรียน สถานทูต
 2. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน สำหรับผู้บริหาร พนักงาน แบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม บริษัท โรงแรม โรงงาน
 3. ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ
 4. ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันทุกบริษัทประกัน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกค้าของบริษัทประกัน
 6. ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์
 7. ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบขับขี่
 8. ตรวจสุขภาพแบบกลุ่มนักท่องเที่ยวนานาชาติ
 9. ตรวจสุขภาพสำหรับบัตรสมาชิก สมาคมต่างๆ
 10. ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ วัยเกษียณ
 11. ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคต่างๆ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งในสตรี โรคหัวใจ เป็นต้น
 12. ตรวจสุขภาพสำหรับออกใบรับรองแพทย์
 13. ให้คำปรึกษาและฉีดวัคซีนทุกวัยและสำหรับนักเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 02282 1100 ต่อ 595, 597, 573
เวลาบริการศูนย์ตรวจสุขภาพมิชชั่น Mission Wellness Center
อาทิตย์ – ศุกร์ 07.00 – 16.00 น.
เสาร์ บริการเฉพาะฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ โรงพยาบาลมิชชั่นให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนอกสถานที่โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้วยคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2282 1100