แพ็คเกจตรวจสุขภาพประจำปี

ihealthy-01-13-02-2018.jpg
ihealthy-02-13-02-2018.jpg
ihealthy-03-13-02-2018.jpg
ihealthy-04-13-02-2018.jpg
ihealthy-05-13-02-2018.jpg
ihealthy-06-13-02-2018.jpg
ihealthy-07-13-02-2018.jpg

หมายเหตุ

  • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
  • งดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง งดแอลกอฮอล์อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า