แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค

หมายเหตุ

  • หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2559
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า