แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

Program%20Coller-01
Check%20up%2059_02%20(Custom)

หมายเหตุ

  • งดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง งดแอลกอฮอล์อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า