แพ็กเกจคลอดบุตร

หมายเหตุ

  • หมดเขต 31 ธันวาคม 2560
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า