แพ็กเกจคลอดบุตร

หมายเหตุ : การคลอดเหมาจ่ายไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้

  • ครรภ์แฝด
  • ครรภ์เป็นพิษ
  • มีข้อบ่งชี้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรม เช่น มีพังผืดในช่องท้อง , มีประวัติผ่าตัดลำไส้อุดตัน / ไส้ติ่งแตก
  • โรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น
  • ภาวะเลือดออกผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์ ที่ปรากฏก่อนการคลอด เช่น รกเกาะต่ำ , รกลอกตัวก่อนกำหนด
  • ภาวะเด็กเสียชีวิตในครรภ์

หมายเหตุ

  • หมดเขต 31 ธันวาคม 2559
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า