แพ็กเกจการฝังเข็ม

Acupuncture-package.jpg

หมายเหตุ

  • หมดเขต 31 ธันวาคม 2559
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า