ฉลองครบรอบ 80 ปี

หมายเหตุ

  • หมดเขต 31 พฤษภาคม 2559
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า