ศูนย์ส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัยและการผ่าตัดผ่านกล้อง

mis

N/A

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช คำตอบที่ลงตัว แผลเป็นเล็กกว่า เจ็บน้อยกว่า กลับบ้านเร็วกว่า

อ่านเพิ่มเติม...

การผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้องแนวใหม่โดยใช้เอ็นมาทดแทนสองเส้นและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ (Arthroscopic Surgery)

อ่านเพิ่มเติม...