ศูนย์ตรวจสุขภาพ

DSC_9856p_resize

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลมิชชั่นให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายหลากหลายโปรแกรมตามช่วงอายุและความเหมาะสมของผู้เข้ารับบริการ

ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้บริหาร พนักงาน แบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม บริษัท โรงแรม โรงงาน  โรงเรียน สถานทูต / ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับผู้บริหาร พนักงาน แบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม บริษัท โรงแรม โรงงาน  

อ่านเพิ่มเติม...

พญ.อัญชลี พงษ์สุวรรณ

อ่านเพิ่มเติม...

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม...