ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

cancer-center-from-mission

มะเร็งมีโอกาสเป็นได้ทุกคนจริงหรือ? จะดูแลสุขภาพอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง? เป็นมะเร็งแล้วจะรักษาอย่างไร ที่ไหน ใครจะดูแล?

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งมิชชั่น Mission Cancer Center ให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง วางแผนการรักษา ผ่าตัด ติดตาม ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมบุคคลากรชำนาญาการ หลากหลายสาขา อาทิ

บริการการรักษา ผ่าตัด

 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งลำไส้
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน
 • มะเร็งในสตรี
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • อื่นๆ

เพื่อให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยภายหลังการรักษารวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการพักฟื้นในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งมีโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพด้วยธรรมชาติบำบัดหลากหลาย เช่น

 • โภชนบำบัด
 • กายภาพบำบัด
 • ธาราบำบัด
 • สุนทรียบำบัด
 • ดนตรีบำบัด
 • การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และอื่นๆ

และในกรณีผู้ป่วยหรือครอบครัวประสงค์จะจัดหาสถานที่เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะยาวหลังการรักษา/ผ่าตัด เรามี Mission Home ที่จะให้การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดดุจญาติมิตร

 • ให้บริการดูแลผู้ป่วยภายหลังการรักษา/ผ่าตัด
 • กิจกรรมบำบัด
 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • อื่นๆ

ทุกประเด็นปัญหาสุขภาพและมะเร็งปรึกษา Mission Cancer Center Call Center 0 2282 1100 # 0