การรักษา

บริการของเรา

  • ตรวจรักษาอาการบาดเจ็บของข้อและกระดูก เส้นเอ็นเเละกล้ามเนื้อทั่วไป และบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อ เช่น ข้อเข่าเทียม และข้อสะโพก
  • การผ่าตัดเพื่อเย็บซ่อมเอ็นในผู้ป่วยที่มีปัญหาเอ็นฉีกขาด
  • การผ่าตัดจัดและซ่อมกระดูกจากอุบัติเหตุ

เวลาทำการ

อาทิตย์ - พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 14.00 น.
เสาร์ บริการฉุกเฉิน 24 ชม.