ร่วมงานกับเรา

พยาบาลวิชาชีพ IPD, OPD หลายตำแหน่ง
เภสัชกร 2 ตำแหน่ง
นักรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง
การตลาด (Sales) 1 ตำแหน่ง
พนักงานเสิร์ฟคนไข้ 2 ตำแหน่ง
พ่อครัว 2 ตำแหน่ง
แม่บ้าน 2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เวชระบียน 1 ตำแหน่ง

สวัสดิการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีละ 13 วัน, วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 11 วัน, ปรับเงินเดือน, สวัสดิการรักษาพยาบาลเฉพาะตัว รักษาพยาบาล OPD และ IPD, สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดา-บิดา-มารดา, ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีและการตรวจสุขภาพพิเศษฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี, หอพักสำหรับพยาบาลเดือนละ 350 บาท, ชุดเครื่องแบบพนักงานปีละ 1,500 บาท, เบิกค่าแว่นตา 75% ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 2 ปี, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, เงินสมนาคุณกรณีทำงานเกิน 10 ปี, โครงการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ, มอบโล่และเงินสำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20, 25, 30 และ 35 ปี, ส่วนลดสำหรับอาหารกลางวัน 25%, ศูนย์ออกกำลัง (Fitness) ฟรีสำหรับพนักงาน, ส่วนลดสำหรับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

การสมัคร

  1. ติดต่อได้ที่แผนกบุคคล ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. หยุดเสาร์และอาทิตย์
  2. โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2282 1100 ต่อ 517, 513