gototopgototop
 

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
บริการทางการแพทย์ คลินิก ตา หู คอ จมูก

คลินิก ตา หู คอ จมูก

อีเมล พิมพ์ PDF

ให้บริการตรวจและรักษาโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะบริเวณหู คอ จมูก ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆจึงจำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผสมผสานกับการเลือกใช้เทคโนโลยีการตรวจเพิ่มเติม

บริการประกอบด้วย

  • คลินิก ตา หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรคทางหู คอ จมูก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร เช่นการส่องกล้องตรวจทางตา หู คอ จมูก ที่สามารถแสดงผลทางจอมอนิเตอร์ ได้
  • คลินิกภูมิแพ้ บริการตรวจสอบทำ skin test (สารก่อภูมิแพ้) และทำการรักษาภาวะภูมิแพ้
  • คลินิกนอนกรน บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหานอนกรน โดยจะทำการทดสอบการนอนกรน (sleep test) และทำการรักษา
  • คลินิกโรคเวียนศีรษะ บริการรักษาอาการเวียนศีรษะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ หรือวิงเวียนศีรษะง่าย อาจเป็นสัญญาณอันตรายของบางโรค
  • คลินิกตรวจการได้ยิน  บริการค้นหาภาวการณ์ได้ยินบกพร่องและประสาทหูเสื่อม และการทำงานของหูชั้นกลาง นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีการได้ยินบกพร่อง เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการฟัง ผู้ป่วยสามารถเข้ารับคำปรึกษาและรักษาเฉพาะบุคคล ตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิดเพื่อแรกเริ่มวินิจฉัย (newborn hearing screening) ในการวินิจฉัยเด็กทารกที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน และสามารถเฝ้าระวังในเด็กกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางการได้ยิน และมีผลต่อพัฒนาการในการพูด
  • ศูนย์จักษุ ตรวจและรักษาปัญหาสายตา ต้อหิน ต้อกระจก ต้อลมฯ

คลินิก ตา หู คอ จมูก

โรงพยาบาลมิชชั่น

สอบถามเพิ่มเติม 

โทร 0-2282-1100 กด 0

 

เมนูบริการทางการแพทย์


แพคเกจพิเศษ

Neurology Center

Neurology Center

Full range of co.cook.mn.us treatment options

Dental Package

Dental Package

For Medical Tourism starting from 2,800-

Knee Replacement

Knee Replacement

with Prosthesis Thai baht 239,000 per side

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Mission Hospital | Teeth Implants and Whitening in Thailand | Tooth Veneers in Bangkok

Mission Hospital | Teeth Implants and baldness male propecia Whitening in Thailand | Tooth Veneers in Bangkok

Welcome to Mission Hospital   {loadposition front-article} {loadposition front-right} Video about Mission Hospital   News & Health Articles {loadposition front-news}

Overview

Overview

Mission Hospital is a general hospital in the heart of Bangkok, Thailand. Mission Hospital was founded in 1937 and today…

Mission & Vision

Mission & Vision

In 1937 when Dr. Ralph Waddell and his wife Ellen came to Thailand to start the healthcare work, they came…

Room Rates & Facilities

Room Rates & Facilities

Suite Rooms                                    …

Mission Hospital: HA Accreditation

Mission Hospital: HA Accreditation

Mission Hospital is proud to be one of the first few private hospitals in Thailand to receive Hospital Accreditation (HA).…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.