gototopgototop
 

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
บริการทางการแพทย์ คลินิก ตา หู คอ จมูก

คลินิก ตา หู คอ จมูก

อีเมล พิมพ์ PDF

ให้บริการตรวจและรักษาโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะบริเวณหู คอ จมูก ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆจึงจำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผสมผสานกับการเลือกใช้เทคโนโลยีการตรวจเพิ่มเติม

บริการประกอบด้วย

  • คลินิก ตา หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรคทางหู คอ จมูก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร เช่นการส่องกล้องตรวจทางตา หู คอ จมูก ที่สามารถแสดงผลทางจอมอนิเตอร์ ได้
  • คลินิกภูมิแพ้ บริการตรวจสอบทำ skin test (สารก่อภูมิแพ้) และทำการรักษาภาวะภูมิแพ้
  • คลินิกนอนกรน บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหานอนกรน โดยจะทำการทดสอบการนอนกรน (sleep test) และทำการรักษา
  • คลินิกโรคเวียนศีรษะ บริการรักษาอาการเวียนศีรษะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ หรือวิงเวียนศีรษะง่าย อาจเป็นสัญญาณอันตรายของบางโรค
  • คลินิกตรวจการได้ยิน  บริการค้นหาภาวการณ์ได้ยินบกพร่องและประสาทหูเสื่อม และการทำงานของหูชั้นกลาง นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีการได้ยินบกพร่อง เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการฟัง ผู้ป่วยสามารถเข้ารับคำปรึกษาและรักษาเฉพาะบุคคล ตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิดเพื่อแรกเริ่มวินิจฉัย (newborn hearing screening) ในการวินิจฉัยเด็กทารกที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน และสามารถเฝ้าระวังในเด็กกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางการได้ยิน และมีผลต่อพัฒนาการในการพูด
  • ศูนย์จักษุ ตรวจและรักษาปัญหาสายตา ต้อหิน ต้อกระจก ต้อลมฯ

คลินิก ตา หู คอ จมูก

โรงพยาบาลมิชชั่น

สอบถามเพิ่มเติม 

โทร 0-2282-1100 กด 0

 

เมนูบริการทางการแพทย์


แพคเกจพิเศษ

Neurology Center

Neurology Center

Full range of co.cook.mn.us treatment options

Knee Replacement

Knee Replacement

with Prosthesis Thai baht 239,000 per side

Dental Package

Dental Package

For Medical Tourism starting from 2,800-

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Overview

Overview

Mission Hospital is a general hospital in the heart of Bangkok, Thailand. Mission Hospital was founded in 1937 and today…

Mission & Vision

Mission & Vision

In 1937 when Dr. Ralph Waddell and baldness male propecia his wife Ellen came to Thailand to start the healthcare work, they came…

Mission Hospital: HA Accreditation

Mission Hospital: HA Accreditation

Mission Hospital is proud to be one of the first few private hospitals in Thailand to receive Hospital Accreditation (HA).…

Mission Hospital | Teeth Implants and Whitening in Thailand | Tooth Veneers in Bangkok

Mission Hospital | Teeth Implants and Whitening in Thailand | Tooth Veneers in Bangkok

Welcome to Mission Hospital   {loadposition front-article} {loadposition front-right} Video about Mission Hospital   News & Health Articles {loadposition front-news}

Room Rates & Facilities

Room Rates & Facilities

Suite Rooms                                    …

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.