พญ.ปาริชาต สมานุหัตถ์

parichart 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และโรคภูมิแพ้

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.ศิริราช
  • นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ รพ.ศิริราช

Clinic Hours:

วันเวลาคลินิก
อังคาร08.00 - 12.00หู คอ จมูก