นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์

Dr. Piyawat Laowahutanont Small

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

มะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • สูตินรีเวชวิทยา รพ.ศิริราช
  • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช รพ.ศิริราช

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์16.00 – 20.00สูติ – นรีเวชกรรม