พญ.ณัฐธยาน์ ปิยะวัฒยากร

nutthaya 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

โสต ศอ นาสิกวิทยา รพ.ศิริราช

ชั่วโมงคลินิก:

เวลาคลินิก
อาทิตย์08.00 – 12.00หู คอ จมูก
จันทร์, พุธ16.00 – 20.00หู คอ จมูก