นพ.วีระ บูรณะกิจเจริญ

noimage

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

กุมารศัลยศาสตร์

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

กุมารศัลยศาสตร์ รพ.เด็ก

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อังคาร (เฉพาะนัด)12:00ศัลยกรรมทั่วไป