นพ.ประพนธ์ กาญจนศิลป์

prapon 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • ศัลยกรรมทั่วไป รพ.จุฬาลงกรณ์
  • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รพ.จุฬาลงกรณ์

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์17.00 – 20.00ศัลยกรรมทั่วไป
อาทิตย์13.00 – 15.00ศัลยกรรมทั่วไป