นพ.กมล เรืองทอง

noimage

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • ศัลยศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า

  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด สถาบันรอยัล อินเฟิรมเมรี่ ออฟ อีดินเบิร์ก ประเทศอังกฤษ

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์ (เฉพาะนัด)08.30 – 10.00ศัลยกรรมทั่วไป