พญ.เอลวี่ เทรีซา ดี วิลลานอยวา

elvie 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยกรรมทั่วไป

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เซาน์เวสเทอร์น ประเทศฟิลิปปินส์

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

ศัลยศาสตร์ แพทยสภา

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์, พุธ08.00 – 10.00ศัลยกรรมทั่วไป
จันทร์10.00 – 12.00ศัลยกรรมทั่วไป
อังคาร08.00 – 10.00 / 13.00 – 17.00ศัลยกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี10.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ศัลยกรรมทั่วไป
ศุกร์10.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00ศัลยกรรมทั่วไป