นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล

noimage

นัดพบแพทย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยกรรมทั่วไป

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

ศัลยศาสตร์

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์13:00 – 20:00ศัลยกรรมทั่วไป