นพ.อัตถสิทธิ์ ชื่นชอบ

atasit 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยกรรมทั่วไป

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ไลเซียม นอร์ทเวสเทอร์น วิทยาลัยแพทย์

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

รพ.จุฬาฯ สาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์09.00 - 13.00ศัลยกรรมทั่วไป
จันทร์08.00 - 10.00 / 13.00 - 20.00ศัลยกรรมทั่วไป
อังคาร10.00 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไป
พุธ10.00 - 12.00 / 13.00 - 20.00ศัลยกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี, ศุกร์08.00 - 10.00ศัลยกรรมทั่วไป