นพ.ธีรภัทร์ จงสัจจา

teraphat 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

โสต ศอ นาสิก

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.ศิริราช ม.มหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

โสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อังคาร, พฤหัสบดี17.00 - 19.00หู คอ จมูก