นพ.กนกวุฒิ อนันต์สุขบรรณ

kanokwuth 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

โสต ศอ นา สิก

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

โสต ศอ นาสิก รพ.จุฬาลงกรณ์

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
ศุกร์09:30 - 12:00หู คอ จมูก