พญ.ศุภมาส สินเพ็ง

supamas 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์, อังคาร 16:00 – 18:00 หู คอ จมูก
พุธ, พฤหัสบดี 09:00 – 16:00 หู คอ จมูก
   

หมายเหตุ:

แพทย์งดการออกตรวจ วันที่ 30, 31 มกราคม 2560 เวลา 09:00 – 16:00 น.

                                 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 – 16:00 น.