นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร

suksan 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

โสต ศอ นาสิก

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

โสต ศอ นาสิก รพ.ศิริราช

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์13.30 – 16.30หู คอ จมูก