พญ.สุวรรณี บูรณวัฒนาโชค

suwannee 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อังคาร16.00 - 20.00สูติ-นรีเวชกรรม