นพ.อภิชัย ไชยโรจน์

apichai 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยกรรมทั่วไป

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • ประกาศนียบัตรการศึกษาปริญญาตรีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศัลยกรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ในการส่องกล้องและการผ่าตัดทั่วไป ระบบทางเดินอาหารและหน่วยศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลอัลเฟรด พราห์ วิคตอเรีย 3181 ออสเตรเลีย

  • การฝึกอบรมนายทะเบียน Nonaccredited ในลำไส้ใหญ่และตับ และถุงน้ำศัลยกรรม Flinders ศูนย์การแพทย์ แอดิแลด ออสเตรเลีย

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
เฉพาะนัดศัลยกรรมทั่วไป