นพ.ฮาร์ปรีต ซิงห์ โกลเวล

harpreet 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยกรรมทั่วไป, ผ่าตัดแผลเล็ก

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต University of The East ประเทศฟิลิปปินส์

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์, พุธ13.00 - 14.00ศัลยกรรมทั่วไป
อังคาร, พฤหัสบดี10.00 - 14.00ศัลยกรรมทั่วไป