นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล

supakorn 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

สูติศาสตร์-มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
พฤหัสบดี17.00 - 20.00สูติ-นรีเวชกรรม