นพ.สุรพงษ์ สุภาภรณ์

surapong 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

การผ่าตัดเต้านมและมะเร็งวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์ 16:00 – 18:00 ศัลยกรรมทั่วไป