นพ.ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์

rawisak 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • ใบอนุญาตในการปฏิบัติในการแพทย์, ที่ออกโดยแพทยสภา

  • คณะศัลยกรรมทั่วไป (ประเทศไทย)

  • สาขาศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
พุธ17.00 - 20.00ศัลยกรรมทั่วไป