นพ.ศุภชัย เรืองแก้วมณี

supachai 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

สูติศาสตร์-มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อังคาร17.00 - 20.00สูติ-นรีเวชกรรม