นพ.สหพล อนันต์นำเจริญ

sahaphol 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

สาขาไทยศัลยศาสตร์, สาขาไทยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อังคาร18:00 – 20:00ศัลยกรรมทั่วไป