นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ

arkom 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

การผ่าตัดเต้านมและมะเร็งวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

ศัลยกรรมชีววิทยา

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์17:00 - 19:00ศัลยกรรมทั่วไป