นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว

chairat 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยกรรมทั่วไป

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

ศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์17.00 - 20.00ศัลยกรรมทั่วไป