พญ.นาฏนภา วชิรธาราภาดร

najnapa 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ราชวิทยาสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์ ที่ 2, 3, 4, 508.00 - 12.00สูติ-นรีเวชกรรม
จันทร์, อังคาร, พุธ09.00 - 15.00สูติ-นรีเวชกรรม
พฤหัสบดี09.00 - 18.00สูติ-นรีเวชกรรม
ศุกร์09.00 - 16.00สูติ-นรีเวชกรรม