นพ.ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์

panya 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์ ที่ 1, 2, 409.00 - 12.00สูติ-นรีเวชกรรม
อาทิตย์ ที่ 3, 509.00 - 16.00สูติ-นรีเวชกรรม