นพ.ชัยสิทธิ์ สุขะวัชรินทร์

noimage

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

โสต ศอ นาสิก

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี07.00 - 17.00หู คอ จมูก
อังคาร13.00 - 17.00หู คอ จมูก
ศุกร์07.00 - 12.00หู คอ จมูก