นพ.ชนินทร์ อัศวเรศ

chanin 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

สูติ-นรีเวชกรรม

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.ศิริราช, หนังสืออนุมัติ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์17.00 - 19.00สูติ-นรีเวชกรรม