พญ.สุชชลิต ธรรมชาติถาวร

noimage

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

ประสาทศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์14.00 - 16.00ศัลยกรรมทั่วไป