พญ.เหมวดี ศรีจงใจ

noimage

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

 

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์17:00 – 20:00สูติ-นรีเวชกรรม