พญ.ศุภมาส สินเพ็ง

supamas 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี09:00 – 16:00หู คอ จมูก
อังคาร13:00 – 16:00หู คอ จมูก